Image

ĐƠN GIẢN - ỔN ĐỊNH - LINH HOẠT CAO

0
years
0
modules
0
actived users

Business Management


by Dolibarr ERP/CRM
® B2B, B2C
® Sales Agent - Retail
® Project sales - Construction
® Technical Services / Other Services
® Manufacturing and Distribution

Pay As You Go

Deployed according to the needs of each customer
Báo giá nâng cao
 • Phân quyền Nhân viên Sales
 • Tạo đa form mẫu linh hoạt
 • Chèn hình ảnh cho sản phẩm
 • Thời gian giao hàng/ bảo hành
 • Danh sách phụ kiện, options
Quản lý dự án
 • Quản lý kinh doanh dự án
 • Báo giá > Đàm phán > Chốt thắng
 • Quản lý công việc dự án
 • Dự báo doanh số bán hàng dự án
 • Quản lý lời lỗ (y/c có: Kho+Tài chính)
Mua & bán hàng - Tồn kho
 • Quản lý Mua hàng
 • Quản lý Tồn kho
 • Theo dõi thực hiện hợp đồng/dự án
 • Nhập - Xuất - Tồn
 • Theo dõi hàng bảo hành
Tài chính nội bộ
 • Công nợ khách hàng
 • Công nợ nhà cung cấp
 • Tạm ứng/Cho vay mượn
 • Công tác phí
 • Thanh toán khác...
Quản lý Đại lý
 • Thăm đại lý của sales
 • Kiểm tra tồn kho
 • Lập đề xuất mua hàng
 • Nhận hàng đại lý trả về
 • Doanh số vs Chi phí...
Đơn hàng sản xuất
 • Tạo BOM (Bill of Material)
 • Tạo Đơn hàng Sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Theo dõi nguyên vật liệu
 • Quản lý thành phẩm,...

Công ty Cổ phần Doli chính thức là Hội viên HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM - VINASA

icon vinasa

Công ty Cổ phần Doli sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cấp bởi Cục sở hữu trí tuệ.

icon vinasa

Công ty Cổ phần Doli tham giam Diễn đàn tự hào thương hiệu VN, do Hội LHKH Doanh nhân VN tổ chức

icon vinasa

Công ty Cổ phần Doli chọn các Đối tác cung cấp nền tảng Cloud uy tín hàng đầu thế giới

icon parters

DOLI JOINT STOCK COMPANY

Hotline: 0984 389 069

Address: Floor 1, Pho Dong Towner, No 1 Road D31, Phuoc Long B, Thu Duc City, Hochiminh City, Vietnam

Website: www.doli.vn  Email: hotro@doli.vn   Taxcode: 0314045851

bo cong thuong

© 2024 DOLI JSC. All Rights Reserved.